maciejdzienis@colorpack.pl

mariuszpurwin@colorpack.pl

marekjary@colorpack.com.pl

lukaszmiszkowski@colorpack.com.pl

Colorpack Sp z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa

COMPANY MAIN OFFICE
Ul. Przędzalniana 14
15­-688 Białystok
Maciej Dzienis
phone number: 570 014 014
maciejdzienis@colorpack.pl
PRODUCTION FACILITY /
PRINTING HOUSE/WAREHOUSE

Ul. Przędzalniana 8
15-­688 Białystok
Maciej Dzienis
phone number: 570 014 014
maciejdzienis@colorpack.pl
DANE REJESTROWE
Colorpack Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. K.
Ul. Przędzalniana 14
15-­688 Białystok
NIP: 966­209­93­21
REGON: 362403973
KRS: 0000573967

Contributions made: PLN 870,000.00 PLN

LOGISTICS / TRANSPORT
phone number: 570 016 016
produkcja@colorpack.pl
SALES DEPARTMENT
Łukasz Miszkowski
phone number: 570 094 094
lukaszmiszkowski@colorpack.com.pl

Mariusz Purwin
phone number: 570 018 018
mariuszpurwin@colorpack.pl


Marek Jary
phone number: 570 013 014
marekjary@colorpack.com.pl

KARIERA
Jeśli chcesz przyłączyć do naszego zespołu, zachęcamy do wysłania CV na adres mailowy: biuro@colorpack.pl